Typ zákazníka
Kontaktní údaje (adresa místa odběru služby)
Osobní údaje (nutné jen u dotované smlouvy)
Firemní údaje
Adresa trvalého bydliště/sídla firmy
Služby
Poznámka
Odeslání objednávky

Vámi poskytnuté údaje považujeme za přísně důvěrné a sloužící pouze pro interní potřebu a pro účely personalistiky. Odesílatel souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů se zpracováním a uložením poskytnutých údajů adresátem na dobu neurčitou a to výhradně pro jeho interní potřebu a pro účely personalistiky. Tento souhlas může kdykoliv odvolat.